Kancelaria Doradztwa Podatkowego – Łukasz Szula

Łukasz Szula

Jestem doradcą podatkowym specjalizującym się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących cen transferowych. Ukończyłem Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zdobywałem przy wieloletniej obsłudze podatkowej największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, pierwotnie na stanowisku Konsultanta, a następnie Seniora i Menedżera w największej firmie oferującej usługi doradztwa podatkowego w Polsce – Deloitte. W trakcie swojej pracy doradzałem wielu znaczącym firmom w kwestiach związanych z problematyką cen transferowych. Kierowałem realizacją projektów polegających na opracowywaniu modeli i polityk cen transferowych, przygotowywaniu analiz danych porównawczych, wdrażaniu opracowanych rozwiązań, ocenie ryzyka związanego z przyjętym modelem rozliczeń wewnątrzgrupowych, przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych na wszystkich szczeblach, formułowaniu procedur dokumentacyjnych czy reprezentacji Klientów w sporach z organami podatkowymi.

Moją misją jest dostarczanie usług doradztwa podatkowego, korespondujących z posiadanymi przeze mnie umiejętnościami i praktycznym doświadczeniem, z jednoczesnym zachowaniem przystępnych cen, umożliwiających każdej firmie uzyskanie profesjonalnego wsparcia najwyższej jakości.