Wprowadzone przez kancelariaszula

Ceny transferowe – podstawy

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, zarządzanie ryzykiem podatkowym jest kluczowe dla każdej firmy. Nasza kancelaria doradztwa podatkowego specjalizująca się w cenach transferowych oferuje profesjonalne wsparcie, które pozwala przedsiębiorstwom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z tym zagadnieniem. Ceny Transferowe – Kogo Obowiązują? Ceny transferowe dotyczą transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi, czyli między firmami należącymi […]

Doradcy, księgowi, TPR i ceny transferowe – jak się nie pogubić?

Poszukując fachowej pomocy w dziedzinie finansów i rachunkowości, niezastąpionym wsparciem może okazać się księgowy lub doradca podatkowy. Kim jest jednak dokładnie doradca podatkowy, kim jest księgowy i jakie są ich zadania?  Doradca księgowy  W przestrzeni publicznej często występuje określenie – doradca księgowy. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w tym wypadku mamy do czynienia z dwoma zawodami – […]

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych)

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (z angielskiego – General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek przestrzegania zasad dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Wśród najważniejszych […]

Ceny transferowe – limity 2023

Obowiązujące w Polsce od 2019 roku regulacje dot. cen transferowych zasadniczo nie uległy zmianie w kontekście limitów transakcyjnych, stosowanych do oceny obowiązku dokumentacyjnego za rok 2023 czy rok 2024. Konsekwentnie należy wskazać, że limity te są określone na następujących poziomach: Ponadto należy pamiętać, że dokumentowaniu podlegają również transakcje zawierane z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą […]

Sprawozdanie o cenach transferowych 2023

W kontekście dokumentacji cen transferowych za rok 2022 fiskus wprowadził w Polsce kolejną rewolucję dot. raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Zmieniono zasady składania tzw. sprawozdania o cenach transferowych (informacji TPR-C).  Poniżej przedstawiamy aktualne informacje i zasady dot. składania TPR-C za rok 2023.  Kto składa sprawozdanie o cenach transferowych?  Sprawozdanie o cenach transferowych składa każdy podmiot […]

Co to jest transfer pricing?

Przypominamy podstawowe pojęcia i kwestie związane z cenami transferowymi zaczynając od udzielenia odpowiedzi na najbardziej kluczowe pytanie.  Co to jest transfer pricing? Co to znaczy ceny transferowe?  Transfer pricing to, w tłumaczeniu z j. angielskiego, ceny transferowe, czyli ceny w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podstawową zasadą transfer pricingu, czyli procesu wyceniania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, […]

Ceny transferowe – najważniejsze pytania i odpowiedzi dot. lat 2021 i 2022

Wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany w cenach transferowych (i szerzej, podatkach dochodowych) sprawiły, że podatnicy po raz kolejny mają wątpliwości odnośnie zakresu i sposobu realizacji obowiązków w obszarze cen transferowych za lata 2021-2022.  W artykule wyjaśniamy zatem najważniejsze kwestie i obszary wynikające ze zmian i regulacji obowiązujących względem roku 2021 i 2022 Ceny transferowe […]

Polski Ład – zmiany w cenach transferowych

Reforma podatkowa w Polsce, wprowadzona wraz z uchwaleniem tzw. Polskiego Ładu, dokonała rewolucyjnych zmian w systemie podatkowym w obszarze podatków dochodowych. Przedmiotowe zmiany nie ominęły również problematyki cen transferowych, choć należy uznać, że ich charakterystyka i zakres stanowią raczej doprecyzowanie dotychczas obowiązujących regulacji i, odmiennie od najbardziej kontrowersyjnych zmian wdrożonych przez Polski Ład, są rozwiązaniami […]

Ceny transferowe a COVID-19

W obliczu pandemii Covid-19, która ogarnęła świat w 2020 roku wielu podatników staje przed wyzwaniem polegającym na podsumowaniu rozliczeń wewnątrzgrupowych i sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Wpływ Covid-19 na ceny transferowe Z całą pewnością można stwierdzić, że w 2020 roku ceny transferowe, przez pandemię koronawirusa COVID-19, będą kalkulowane w sposób odmienny niż wynikałoby to ze stosowanych […]